Innovar: cosa de tothom.(*)

El passat dijous 19 de gener es va presentar “Xarxes pel canvi” una iniciativa liderada pel Consorci d’Educació de Barcelona en la que hi col·laboren l’ICE de la UAB, l’associació de mestres Rosa Sensat i Escola Nova 21. La presentació va fer èmfasi en l’equitat. Vinculant innovació educativa i equitat es posen les bases per…