Quines pràctiques culturals fomento en el marc d’una educació científica ciutadana?

Des d’un punt de vista socioconstructivista, de cognició situada i alliberador; considero l’experimentació com a una pràctica cultural pròpia de la humanitat. Pràctica que la humanitat ha anat desenvolupant i millorant al llarg de la seva història, interaccionant amb el món,  mentre l’intentava comprendre i augmentar la felicitat de l’espècie. Des d’aquesta perspectiva, es pot…

Una altra educació és possible

Una altra educació és possible Escoltar en Fernando Hernández sobre aprendre amb sentit, a l’Angel I. Pérez Gómez sobre “educarse en la era digital” i participar en alguns dels tallers que han preparat mestres de molt bon fer. Serà una ocasió gairebé excepcional, per enfortir la nostra porfessió.

L’escola com a espai de coneixement: El paper de la reflexió, dels equips i de la formació permanent

Autors:  David Vilalta Murillo Podríem imaginar l’escola com un territori intelligent i ens podríem preguntar: «Com es governa l’escola des del punt de vista del seu coneixement?». “…si considero que l’escola és un lloc viu on necessàriament s’ha de generar coneixement, hauré de pensar com ens organitzem perquè els mestres i les mestres es puguin trobar i intercanviar experiències, idees i…