Educació científica i diversitat cultural

¿Debe, y puede, la Educación Científica, contribuir a valorar la diversidad cultural y combatir al racismo en las escuelas? Aportes desde investigaciones en el contexto brasileño Prof. Dr. Douglas Verrangia Departamento de Metodología de La EnseñanzaNúcleo de Estudios Afro-Brasileños Universidad Federal de Sao Carlos, São Paulo, Brasil. Data: Dimecres, 19 de octubre 2016  Hora: 17-19h…

Escenaris nous, aprenentatges nous

La tendència a revisar els processos d’ensenyament i aprenentatge genera una nova concepció de l’espai educatiu. La lectura dels textos que composen aquest dossier fa evident que avui l’espai és un tema prioritari perquè vivim en un món on res no és lluny, on res no és estrany i on res no és senzill. L’espai…

Seminari web: Com millorar les reunions amb les famílies?

Estem satisfets de les reunions de nivell que fem al nostre centre educatiu? Ens serveixen per compartir el projecte de centre amb les famílies? Com passar de les reunions informatives a reunions amb contingut pedagògic? Podem generar debat pedagògic amb les famílies? Les reunions de nivell ens poden ajudar a millorar la qualitat dels vincles…